SẢN PHẨM

M&E

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
NGUYỄN NGỌC TRUNG
Giám sát kinh doanh - 09.339.86.338

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT ĐỘNG CƠ TỪ & INVERTER

Máy nén khí trục vít 15Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 15Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 22Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 22Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 37Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 37Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 55Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 55Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 75Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 75Kw - Động cơ từ & Inverter