SẢN PHẨM

M&E

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
NGUYỄN NGỌC TRUNG
Giám sát kinh doanh - 09.339.86.338

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT INVERTER

Máy nén khí trục vít 15Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 15Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 22Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 22Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 30Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 30Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 37Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 37Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 55Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 55Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 75Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 75Kw - INVERTER