SẢN PHẨM

M&E

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
NGUYỄN NGỌC TRUNG
Giám sát kinh doanh - 09.339.86.338

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT

Máy nén khí trục vít 7.5Kw
Máy nén khí trục vít 7.5Kw
Máy nén khí trục vít 15Kw
Máy nén khí trục vít 15Kw
Máy nén khí trục vít 22Kw
Máy nén khí trục vít 22Kw
Máy nén khí trục vít 30Kw
Máy nén khí trục vít 30Kw
Máy nén khí trục vít 37Kw
Máy nén khí trục vít 37Kw
Máy nén khí trục vít  45Kw
Máy nén khí trục vít 45Kw
Máy nén khí trục vít 55Kw
Máy nén khí trục vít 55Kw
Máy nén khí trục vít 75Kw
Máy nén khí trục vít 75Kw