SẢN PHẨM

M&E

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
NGUYỄN NGỌC TRUNG
Giám sát kinh doanh - 09.339.86.338

MÁY NÉN KHÍ 10HP

Máy nén khí trục vít 7.5Kw
Máy nén khí trục vít 7.5Kw

MÁY NÉN KHÍ 20HP

Máy nén khí trục vít 15Kw
Máy nén khí trục vít 15Kw
Máy nén khí trục vít 15Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 15Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 15Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 15Kw - Động cơ từ & Inverter

MÁY NÉN KHÍ 30HP

Máy nén khí trục vít 22Kw
Máy nén khí trục vít 22Kw
Máy nén khí trục vít 22Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 22Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 22Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 22Kw - Động cơ từ & Inverter

MÁY NÉN KHÍ 50HP

Máy nén khí trục vít 37Kw
Máy nén khí trục vít 37Kw
Máy nén khí trục vít 37Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 37Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 37Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 37Kw - Động cơ từ & Inverter

MÁY NÉN KHÍ 75HP

Máy nén khí trục vít 55Kw
Máy nén khí trục vít 55Kw
Máy nén khí trục vít 55Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 55Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 55Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 55Kw - Động cơ từ & Inverter

MÁY NÉN KHÍ 100HP

Máy nén khí trục vít 75Kw
Máy nén khí trục vít 75Kw
Máy nén khí trục vít 75Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 75Kw - INVERTER
Máy nén khí trục vít 75Kw - Động cơ từ & Inverter
Máy nén khí trục vít 75Kw - Động cơ từ & Inverter

MÁY NÉN KHÍ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY SẤY KHÍ

MÁY SẤY KHÍ BALDOR
MÁY SẤY KHÍ BALDOR

PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ

LỌC ĐƯỜNG ỐNG BALDOR
LỌC ĐƯỜNG ỐNG BALDOR
LỌC GIÓ
LỌC GIÓ
LỌC NHỚT
LỌC NHỚT
LỌC TÁCH
LỌC TÁCH